PCSI-2019
ORGANIZING COMMITTEE

Image_not_found
Mr C Sreenivas
Chief Patron
Dr Ashish Katewa
Organizing Secretary
Image_not_found


Joint Secretaries:

Dr Ragini Pandey
Joint Secretary
Dr Atul Prabhu
Joint Secretary
Dr Balswaroop Sahu
Joint Secretary

Treasurers:

Mr Sathyan Bala
Dr Nikhil Shukla

Scientific Committee:

Dr Rajesh Sharma
Dr K.S. Iyer
Dr Suresh Rao
Dr Chinnaswamy Reddy
Dr Praveen kumar Neema
Dr Reena Joshi
Dr Vishwas Malik
Dr Krishna Kumar
Dr Sejal Shah
Dr Nilesh Oswal
Dr S.Ramakrishnan
Dr Parvathi Iyer

Organizing Committee:

Dr Prabhata Rashmi
Ms Sudha Samyukta
Ms Sowmya Jandhyala
Dr Madhu Mahadeva
Dr Shivani Gajpal
Dr Krishna Manohar
Dr Subramaniam Chellappan
Dr Yogesh Sathe
Dr S.H. Srinivas
Dr Srinivas CSL
Mr Ramachandra Roddam
Ms Ratna Sharma
Dr Shruti Prabhu
Dr Sunil Nanda
Dr Prashant Thakur
Dr MS Ravindra
Dr Fitoon F.Yaldo
Mr Onkar Joshi
Mr Dipen Bera
Ms. Manokamna Shaiju
Dr Hemanth Sahu
Mr Shiva Shanmukh
Dr. Vijai Sai
Ms. Vidushini Shiva
Dr. Sai Roshni
Dr. Kishan Rao
Dr. Sreemayee Sreenivas

Accommodation and Logistics Committee:

Ms Nancy Singh
Mr Venkat Kompella
Ms Manju Vishwakarma
Mr Jagdish Rao
Ms K Manijyotsna
Mr Himanshu Mohanty
Mr Saleem
Mr Santosh Kothimbire
Mr Rajat Dubey
Dr Priyashree Katewa